Resultater i klatre- og spurtkonkurransen på treningsløpet 26. september

Spurtstrekk alle løyper: siste post til mål (C, AK og AL har samme sistepost. N har egen siste post)

Vinnere:
N-løype: Klatrestrekk 3-4 post
Synne og Oda (3:03/3:06)

Spurtstrekk
Synne og Oda (1:02/1:05)

C-løype: Ikke klatrestrekk

Spurtstrekk
Therese (1:29)

A-Kort: Klatrestrekk 2-3 post
Harald Kvisli ( 9:44)

Spurtstrekk
Knut Urdalen (1:19)

A-Lang: Klatrestrekk 2-3 post (samme som AK) + 8-9 post
Roar Grande (KOL) (8:14+ 4:02 = 12:16)

Spurtstrekk
Øyvind Myhre (KOL) (1:35)
(best i sin løype, men ikke totalt, men så har de løpt lengst og da!)

Espen Løe (KOL) lå lenge godt an i klatrekonkurransen (9:34 + 4:33 = 13:67),
men han ga seg på toppen av siste klatrestrekk i AL ...

Og mellom Espen og Roar var det jammen en KOL-løper til, Daniel Fløttre (8:23 + 4:27 = 12:50)

Premier til vinnerne som kommer på NOL sin årsavslutning!

Heder og ære til dere alle!

Hilsen arrangørene