Kort om Notodden orienteringslag

HISTORIKK

NOL ble stiftet i november 1945 og var med det landets nest eldste "rene" orienteringslag. Etter en aktiv start var aktiviteten lav i 1960 årene. Aktivt kartarbeid på 1970 tallet satte ny giv i laget. I løpet av 1980 årene og begynnelsen av 1990 årene, har målrettet satsing bl.a. på rekruttering gitt resultater. I dag har laget en stor gruppe av unge aktive løpere. I lagets handlingsplan for perioden 2006-2009, er oppfølging av disse løperne blant lagets viktigste oppgaver.

ORGANISASJON

NOL er tilsluttet Telemark Orienteringskrets og Norges Orienteringsforbund. Svært mange av medlemmene er engasjert i drift av laget og i dugnadsarbeid i forhold til klubbhytte og andre oppgaver. Medlemmene utfører et omfattende dugnadsarbeid, bl.a. med arrangement av løp, drift av klubbhytta og organisering av bluesparkeringen. NOL har medlemer i kommunene Sauherad, Notodden og Hjartdal og har utarbeidet gode orienteringskart og skolekart for opplæring i alle disse kommunene.

TRENINGSLØP

I løpet av sesongen arrangeres det 15-20 treningsløp på onsdag ettermiddag. Løpene samler både aktive løpere, barn og ungdom, mosjonister, turgåere. På hvert løp deltar 50-100 løpere, og i løpet av en sesong har over 150 personer deltatt i et eller flere løp.

I løpet av sesongen arrangerer NOL også sprintcup, nattløpskarusell, klubbmesterskap og Tinfos-løpet. NOLs viktigste juletradisjon er Ribbeløpet som arrangeres 2. juledag hvert år, med julelunch på klubbhytta etter løpet. 

TURORIENTERING

Turorientering er et tilbud til alle som er glade i ferdes i skog og mark i sommerhalvåret. Dette er et populært trimtilbud som er rettet mot alle kategorier av utøvere uansett ferdigheter og forutsetninger. Turorienteringen er en populær familieaktivitet. Ca. 60 orienteringsposter ligger ute i terrenget gjennom deler av vår- og høstsesongen. Du kan oppsøke postene i det tempoet som passer deg, og når du selv har tid og anledning. Deltakerkonvolutt med kart og deltakerkort fås kjøpt i byens sportsbutikker. Ved innlevering av deltakerkort kan du motta turorienteringsmerke i gull, sølv, eller bronsje.

KLUBBHYTTA

O-lagets klubbhytte i sørenden av Tinnemyra stod ferdig i 1998 etter imponerende dugnadsinnsats fra lagets medlemmer. Hytta fungerer som o-lagets sosiale samlingspunkt og er i aktiv bruk flere dager i uken gjennom hele året. Hytta har peisestue, kjøkken, møterom, garderober, dusj og toaletter. Hytta rommer også lager for utstyr og materiell som o-laget disponerer. Uteområdet rundt hytta er opparbeidet med parkeringsplass, sandvolleybane og plener som laget vedlikeholder.

KARTARBEID

Skogen og utmark er o-folkets idrettsanlegg så sant det foreligger et orienteringskart over området. Moderne og gode o-kart er en forutsetning for o-lagets aktivitetstilbud. Stor satsing på kartarbeid utført av dyktige medlemmer i laget, har resultert i at NOL i dag disponerer svært mange kart. Klubben har lenge hatt en aktiv kartproduksjon som omfatter både nyutgivelser og rehabilitering av gamle kart. Internasjonale kartnormer forutsetter at o-kart til konkurransebruk revideres omtrent hvert 3 år. Digital kartproduksjon har forenklet oppdatering av kartene, men kartene må fremdeles "synfares" manuellt i terrenget. Derfor er det relativt kostbart å produsere og vedlikeholde orienteringskart. Kartene finaniseres gjennom egeninnsats, spillemidler og reklame, samt private og offentlige tilskudd.

NOL har også produsert og utgitt turkart over alle aktuelle turområder rundt Notodden. Disse kan kjøpes i byens sportsbutikker og bokhandlere, eller direkte fra Kartfirma Fossøy.