Innmeldingsskjema

Papirversjon (PDF)

Nye medlemmer:
Navn   Fødselsdato  
Navn    Fødselsdato  
Navn    Fødselsdato  
Navn   Fødselsdato  


Adresse  
Postnr     Poststed 
Telefon priv   Telefon arb
Mobiltlf.  
E-post  

Medlemstype
Enkeltmedlem kr. 200.- U/17 år og kr. 300.- O/17 år.
Familiekontingent kr. 500.-
Støttemedlem kr. 100.-
Familiemedlemskapet gjelder til og med junior.

Melding til NOL: