Leteaksjoner

Dette er en liste over medlemmer i Notodden o-lag som kan bistå ved leteaksjoner i distriktet.  Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket.  Alle på listen har gode hodelykter og erfaring med nattorientering.

Oppbevar listen.

Navn Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil
Anders Fossøy 35 01 24 32 35 01 18 12 480 06 431
Arve Paulsen
  975 07 466
Harald Kvisli

934 04 305
Heidi Schatvet

920 67 893
Åge Geir Skatter

906 41 756
Arnulf Rulnes 35 01 31 72   413 13 172
Hugo Christensen 35 01 45 41   472 77 160
Torgeir Aas 35 01 39 40 35 01 78 00 481 47 633
Jan Erik Jonassen 35 01 44 46

Ingebjørg Bakko 35 01 31 72
992 66 625
Jon Kvisli  
926 53 631
Britt Fossøy 35 01 24 32
994 91 047
Jørn Myrland 35 95 82 31
936 74 544
Ole Chr. Johnsen 35 01 33 34
473 32 824
Malin Westlund
35 01 33 34   992 63 944
Kristin Sandven
35 01 41 21   906 23 903
Petter Løe 35 01 98 72   958 85 095
Håvard Sten 35 01 93 89 35 95 90 90 971 89 449
Sveinung Rekaa  
906 53 811
Odd Ivar Paulsen  
932 10 896
Dag Sørlie 35 09 72 10
971 95 575
Rune Mork


908 72 145
Randi Wold


990 47 070
Reidar Slokvik


932 05 552
Organisering:

Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. Den som blir kontaktet, vil ta videre kontakt med resten av listen.

Notodden o-lag: Den som blir kontaktet av Politiet sørger for at resten på listen blir kontaktet, eller forsøkt kontaktet.  De som møter fram må ta med kompass, kart ( 1 : 50 000, turkart, o-kart ), mat, drikke, liten reservelykt og mobiltelefon hvis mulig. De mest aktuelle karta i målestokk 1 : 50 000 er "Gransherad" og "Notodden".  Husk å oppbevar batterier oppladet. Etter 3 mnd er det kun 50% igjen på batteriet.

Kontaktperson NOL: Anders Fossøy