Til  MEDLEMMER, STØTTEMEDLEMMER OG ANDRE SYMPATISØRER!

 

ØNSKER DU Å STØTTE NOL GJENNOM GRASROTANDELEN?

 

Norsk tipping har innført en ny tilskuddsordning som går direkte til lag og foreninger.

Av innsatsbeløpet innenfor pengespill i regi av Norsk Tipping, går nå 5% direkte til lag og foreninger som er registrert som ”Grasrotmottakere”.

Det er DU som spiller som avgjør hvem som skal motta ditt sponsorbidrag.

Det er kommisjonæren som i spillekortet kan registrere hvem du vil støtte. Denne registreringen kan også skje via mobilen eller på grasrotandelen.no. 

I 2008 passerte NOL målet om 200 medlemmer. Av disse er 80 medlemmer under 20 år.

NOL har bygd opp en svært aktiv ungdomsgruppe i alderen 13 – 16 år som markere seg nasjonalt, både på topp og i bredde. 48 av lagets medlemmer hører hjemme i denne aldersgruppa.

Sportslig satsing i NOL omfatter både bredde og topp innen aldersgruppene fra 10 år og oppover. I 2008 deltok 61 av lagets medlemmer på i alt 51 terminfestede arrangementer med samlet ca 600 starter.

Sølv- og bronsemedalje i Hovedløp (NM) for 14 – 16 åringer, og 19 plass i ungdommens 10-mila med totalt 328 startende lag, var noen av mange imponerende resultater i 2008-sesongen.

For ungdomsgruppa er klubbhytta utgangspunkt for alle fellestreninger. I tillegg til ukentlig klubbløp, er det lagt opp til 2 o-tekniske treningsøkter hver uke gjennom o-sesongen.

Vi har lov til å tro at 2009-sesongen skal gi videre sportslig framgang.

Den brede satsingen i NOL har også en betydelig kostnadsside.

Her har du nå en ny mulighet til å gå inn som personlig sponsor ved å velge NOL som mottaker av grasrotandelen.

Uansett om du tipper eller ikke ønsker vi deg velkommen til en ny spennende O-sesong på Notodden.

 

Hilsen styret.