Forslag til ny handlingsplan for 2011 til 2015

NOLs handlingsplan har hatt en tidsramme fra 2006 til 2010.
Styret i Notodden Orienteringslag har derfor utarbeidet et forslag til ny handlingsplan som skal gjelde fram til 2015.
Styret har i denne sammenheng også sett på organisasjonsplanen, og valgt å legge fram et forslag til endringer tilpasset en ny handlingsplan.
Forslaget til endret organisasjonsplan har også hatt som målsetting å begrense leders ansvarsområde. Dette som et ledd i et forsøket på å finne en ny lederkandidat.
En endret organisasjonsplan som foreslått, vil også kreve en endring/tilpassing av NOLs lover. Disse er uansett modne for revidering i tråd med Idrettsforbundets lovnorm.
Vedlagt følger styrets forslag til ny handlingsplan og organisasjonsplan til orientering. Det er viktig at NOLs medlemmer engasjerer seg i dette arbeidet fram mot årsmøtet 31.01.11.
Forslag til konkrete hovedmål for perioden fram til 2015 er ikke utarbeidet. Det er viktig at disse blir forankret i en prosess som engasjerer hele NOLs medlemsmasse.
Det legges derfor opp til et medlemsmøte på klubbhytta 10.01.11 kl.19.00 hvor vi sammen gjennomgår forslaget til ny handlingsplan og organisasjonsplan.
I dette møtet formulerer vi også et forslag til hovedmål for perioden fram til 2015.

Jeg benytter samtidig anledningen til å minne om årets Ribbeøp 2. Juledag, og ønsker alle en Riktig God Jul!
Harald Wold.

Vedlegg:
Forslag til handlingsplan.
Forslag til organisasjonsplan.