Fana IL, T&IF Viking og Voss IL har gleden av å invitere til Nordvestgaloppen 2008 på Voss i Hordaland

Kart og terreng
Terrenget er 200-300 moh til 400-600 moh og er småkupert i hellende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter.

Målestokk for kartene er 1:10 000

Første frist for påmelding: 1. mars 2008.
Andre frist for påmelding: 1. juni 2008.
Siste ordinære frist for påmelding: 16. juli 2008.
Etteranmelding frem til 29. juli kl. 00:00.
Påmelding direkteløyper helt frem til løpsstart.

Påmelding til:
Ole Chr. Johnsen, ol-c-joh@online.no, tlf 35013334

For løyper og info, trykk her