5-dagers i Italia!!!

5-dagers i Italia går til Dolmittene. Blir det en stor NOl-delegasjon med å år?

For mer informasjon klikk her, eller du kan ta kontakt med Britt Fossøy.