Tinnemyra challenge”. 

 

Tinnemyra challenge” er en multisportkonkurranse der man ved hjelp av sykkel, svømming, padling og løping skal oppsøke flest mulig poster i løpet av 3 timer.

Postene kan oppsøkes i valgfri rekkefølge og gir ulike poengsum etter vanskelighetsgrad. Det kan velges mellom 30 poster.

Konkurransen foregår som parløp i tre klasser, damer, herrer og mix. Deltagere må være født 1995 eller tidligere. Det legges opp til en profil med fokus på sykkel. Tidspunkt for konkurransen er 13. juni. Utgangspunkt vil være klubbhytta til Notodden o-lag.

Reglene er vedlagt.

 

 

 

·        Hjelm er påbudt ved sykling.

·        Trafikkregler gjelder alltid.

·        E134 er forbudt veivalg.

·        Dersom dere låner utstyr ved en post, må det returneres ved utgangspunktet.

·        Det er begrenset med kanoer. Det er opp til hvert lag å legge strategien slik att de unngår kø ved disse postene.

·        Det er ikke tillatt å svømme ved en kanopost.

·        Det er ikke tillat å bytte sykkel underveis, eller benytte følgebil.

·        Startnummer må plasseres foran på sykkelen.

·        Vær oppmerksam på trafikken, den reguleres IKKE under arrangementet.

·        Ikke ferdsel i hager og på dyrket mark.. Overskridelser kan føre til poengfradrag.

·        Deltagere som bryter, må melde fra til løpsledelsen ved start/mål.

·        Vakter er plassert rundt om i løypa, både synlig og usynlig.

·        Deltakerne under 18 år må ha løyve fra foresatte.

·        Alle deltakere må ha ulykkesforsikring.

·        Alle lag er pålagt å hjelpe andre lag ved personskader/-ulykke.

·        Det er ikke lov å benytte utstyr som GPS.

·        Alle protester må innleveres skriftlig til løpsledelsen senest kl 13.30.

·        Brudd i reglementet kan lede til trekk i poeng eller diskvalifisering.

 

 

Påmelding:

Navn, klasse og navn på team / lag sendes kartfos@online.no innen 9.6