Resultatliste  Mix Mix
Post Nr -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Postpoeng -> 5,5 14,5 8,9 10,9 9,9 12 10,1 15 12,4 12,1 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 9,2 12,9 13,7 5,5 14,8 9,9 6,1 10,7 11,5 5,9 11,2 15 13,9 9,7 9,5
Nr Lag nr Lagnavn Poengsum Poengsum
1 25 Kenneth Eriksen Wenche Dørmenen 149,0 149 5,5 0 8,9 10,9 0 0 0 15 0 0 6,9 6,4 6,5 0 10,1 9,2 0 13,7 5,5 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
2 27 Rune Mork Randi Wold m/passasjer 145,6 145,6 5,5 0 8,9 10,9 0 0 0 15 0 0 6,9 0 6,5 7,2 10,1 9,2 0 13,7 5,5 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 0 9,7 9,5
3 24 Sølvi Fossøy Eirik Heggenes 126,2 126,2 0 0 8,9 0 0 0 10,1 15 0 0 6,9 0 0 7,2 10,1 0 0 0 5,5 0 9,9 0 10,7 11,5 5,9 0 15 0 0 9,5
4 23 Team " Kimerud-Haave" Jorunn Kimerud Haave Gunnar Haave 114,5 114,5 0 0 8,9 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 0 7,2 10,1 0 0 13,7 0 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
5 26 Gjermund Jamtveit Sissel Tveten 108,1 108,1 0 0 8,9 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 7,2 10,1 0 0 13,7 0 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
6 29 Heddal IL Arve Bakken Hege Bakken 91,7 91,7 5,5 -30 0 0 9,9 0 10,1 15 0 12,1 0 6,4 6,5 0 0 9,2 0 0 5,5 0 0 6,1 10,7 0 0 0 15 0 9,7 0
7 28 Elin Nystad Carl-Magnus Nystad Disk 5,5 0 8,9 0 9,9 0 10,1 15 0 0 0 6,4 6,5 0 0 9,2 0 0 5,5 0 0 6,1 10,7 11,5 0 0 15 0 0 9,5
Resultatliste  Damer Damer
Post Nr -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Postpoeng -> 5,5 14,5 8,9 10,9 9,9 12 10,1 15 12,4 12,1 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 9,2 12,9 13,7 5,5 14,8 9,9 6,1 10,7 11,5 5,9 11,2 15 13,9 9,7 9,5
Nr Lag nr Lagnavn Poengsum Poengsum
1 21 Team "O-mødrene" Kristin Sandven Britt Fossøy 140,8 140,8 0 0 8,9 10,9 0 0 10,1 0 0 0 6,9 0 6,5 0 10,1 0 0 13,7 0 0 9,9 0 10,7 11,5 5,9 11,2 15 0 0 9,5
2 30 Heddal IL Langrenn Ingvild Jonassen Anne Jorunn Gohli 137,4 137,4 0 0 8,9 10,9 0 0 0 15 0 0 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 9,2 0 13,7 0 0 9,9 6,1 0 0 5,9 11,2 0 0 0 9,5
3 19 Team "Møretrø" Åse Moen Ingvild Fossøy 124,9 124,9 0 0 8,9 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 0 0 10,1 0 0 13,7 0 0 9,9 6,1 0 11,5 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
4 14 Team "Skravla" Aurora Fossøy Eirin Fossøy    Lene T.Myrland 120,0 120 5,5 0 0 0 9,9 0 0 15 0 12,1 6,9 6,4 6,5 7,2 0 9,2 0 0 5,5 0 9,9 6,1 0 0 5,9 0 0 13,9 0 0
5 22 Tone Jamtveit Anne Lene Semb 108,1 108,1 0 0 8,9 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 7,2 10,1 0 0 13,7 0 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
6 20 NOL 1 Ingrid Mork Nygaard Jannike Tveitane Skogen 105,0 105 0 0 8,9 0 0 0 10,1 0 0 0 6,9 0 6,5 0 10,1 0 0 0 0 0 9,9 0 10,7 11,5 5,9 0 15 0 0 9,5
7 18 Heddal IL Langrenn Tonje Jonassen Anne Folsland 104,3 104,3 5,5 0 0 0 9,9 0 0 15 0 12,1 6,9 6,4 0 7,2 0 0 0 0 5,5 0 9,9 6,1 0 0 5,9 0 0 13,9 0 0
8 16 Hege Endresen Mia Bredine Endresen 86,0 86 0 0 0 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 0 7,2 0 0 0 13,7 0 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 0
9 15 Aurora Strand Lien Signe Jamtveit 80,7 80,7 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 6,9 6,4 6,5 7,2 0 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 13,9 9,7 0
10 17 Heddal IL Langrenn Tone Kjersti Gohli Kristin Antonsen Disk 0 0 0 0 0 0 10,1 15 0 12,1 0 6,4 6,5 0 0 0 12,9 0 5,5 0 0 6,1 10,7 11,5 0 0 15 0 0 9,5
Resultatliste  Herrer Herrer
Post Nr -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Postpoeng -> 5,5 14,5 8,9 10,9 9,9 12 10,1 15 12,4 12,1 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 9,2 12,9 13,7 5,5 14,8 9,9 6,1 10,7 11,5 5,9 11,2 15 13,9 9,7 9,5
Nr Lag nr Lagnavn Navn Navn Poengsum Poengsum
1 5 Jan Vidar Wernersen Helge Fossøy 204,2 204,2 0 14,5 8,9 10,9 0 0 10,1 15 0 0 6,9 6,4 6,5 7,2 0 0 12,9 13,7 0 14,8 9,9 0 10,7 11,5 5,9 0 15 13,9 0 9,5
2 7 NOL Erlend Gjestrud Jørn Myrland 200,2 200,2 5,5 0 8,9 10,9 9,9 0 10,1 15 0 0 6,9 6,4 6,5 7,2 0 0 0 13,7 5,5 0 9,9 6,1 10,7 11,5 5,9 11,2 15 13,9 0 9,5
3 3 Bjerkodden Skiløperforening Øivind Larsen Einar S. Huse 199,4 199,4 5,5 0 8,9 0 9,9 12 10,1 15 0 0 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 0 12,9 0 5,5 0 9,9 6,1 10,7 11,5 5,9 0 15 13,9 0 9,5
4 8 Torgeir Haug Håkon Engstu 192,1 192,1 0 14,5 8,9 0 0 0 10,1 15 0 0 6,9 0 6,5 7,2 0 9,2 12,9 0 0 14,8 9,9 0 10,7 11,5 5,9 0 15 13,9 9,7 9,5
5 12 Sykkelby Notodden Bjørn Solvang Jostein Hvamb 167,6 167,6 0 0 8,9 10,9 0 0 10,1 15 0 0 6,9 0 6,5 0 10,1 0 12,9 13,7 0 0 9,9 0 10,7 11,5 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
6 10 Team Rekrutt Håkon Ruud Tov-Christian Isaksen 145,8 145,8 0 0 8,9 10,9 0 0 0 15 0 12,1 6,9 6,4 6,5 7,2 10,1 0 0 13,7 5,5 0 9,9 6,1 0 0 5,9 11,2 0 0 0 9,5
7 2 Sindre Sandven Aslak Nenseter   135,5 135,5 -30 14,5 8,9 10,9 0 0 10,1 0 0 0 6,9 0 6,5 7,2 10,1 0 0 13,7 0 14,8 9,9 0 0 11,5 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
8 9 NOL Olav K. Endresen Mats Einar Endresen 125,0 125 0 0 8,9 10,9 0 0 0 0 0 12,1 6,9 0 6,5 0 10,1 0 0 13,7 5,5 0 9,9 0 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 9,5
9 11 Heddal IL Skiskyting Kristoffer Berg Lars Ingar Roe   Truls Skoglund 82,2 82,2 0 0 0 10,9 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 0 7,2 0 0 0 13,7 0 0 0 6,1 0 0 5,9 11,2 0 13,9 0 0
10 1 Åge Geir Skatter Bjørn Karlsen Disk 5,5 0 0 0 9,9 0 10,1 0 0 12,1 0 6,4 6,5 0 0 9,2 0 0 5,5 0 0 6,1 10,7 11,5 0 0 0 0 9,7 0
10 4 Team " I siste liten" Jan Erik Jonassen Torgeir Aas,  Martin H. Langedokk Disk 0 0 8,9 10,9 0 0 10,1 15 0 0 6,9 0 6,5 0 10,1 0 12,9 13,7 0 0 0 0 10,7 11,5 5,9 11,2 15 13,9 0 9,5
10 6 Sveinung Aas Sondre Kvisli Disk 0 14,5 8,9 0 0 0 10,1 15 0 0 6,9 0 6,5 7,2 10,1 0 0 0 0 14,8 9,9 0 10,7 11,5 5,9 0 15 13,9 0 9,5