TINFOSLØPET 2009

Fredag 15.mai kl. 18.00

 

Fredag 15. mai arrangeres Tinfosløpet for 11. år.

 

Plassen utenfor Telemarksgalleriet på Tinfos har fungert godt på fredag ettermiddag både for løpere, publikum og oss som arrangementansvarlige.

 

Arrangementet.

Også i år vil løpet ha premier som trekkes ut blant de idrettslag som deltar i lagkonkurransen.

Vi utfordrer i år som i tidligere idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i lagkonkurransen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt innen fristen onsdag 13.05.  Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen.

 

Lagoppsettet blir slik:

Kort løype – Et lag bestående av 10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.

Lang løype- Et lag bestående av 5 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.

 

Det kan stilles ubegrenset antall lag fra et idrettslag.

 

Følgende pengepremier trekkes ut blant lagene:

Tinfos AS, Telen AS og Hjartdal og Gransherad sparebank sponser kr 30.000 i gavesjekker.  Kort løype:   4 x kr 5.000

Lang løype:  2 x kr 5.000

(Med forbehold om annen fordeling)

Pengepremiene vil gå inn som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut.

 

I tillegg deltar lagsløperne på lik linje med de øvrige deltakerne i kampen om distanseseier i kort og lang løype. Vinneren i begge klassene (gutter og jenter) i kort og lang løype premieres.

 

 I denne konkurransen må NOL stille så mange lag som mulig.

 

Bakgrunn

Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonister til aktive løpere, og for alle aldersgrupper.  Arrangementet er et samarbeid mellom Telen, Tinfos, og Hjartdal og Gransherad sparebank, og hvor NOL er teknisk arrangør. Også i år betaler sponsorene inn et likt beløp (kr 15 000) til NOL og vi må organisere løpet innenfor denne rammen.

 

NOL får inntekten av startkontingent og eget kiosksalg.  Det er derfor viktig for oss at arrangementet får en så stor oppslutning som mulig.  Alle NOL’ere kan påvirke dette med å drive egen PR ovenfor familie og venner til å stille til start i en passende løype.

 

Løyper

Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Telemarksgalleriet.  Kort løype er ca. 5,5 km – (over Lienfoss) og lang løype ca.12 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss.

På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år, og 850 m for barn fra 8 år.

 

Startkontingent

Startkontingenten er kr 60 kort og lang løype, etteranmeldte – kr 80. For start i barneløypene kr 25.

 

Påmelding

Fristen for forhåndspåmeling enkeltstart (og redusert startkontingent kr 60,-) og siste frist for lagspåmelding er frem tom. onsdag 13/5.  Påmelding og betalig sendes Notodden Orienteringslag (NOL) v/Oddvar Nygård Sauland, Bankgirokonto 2699.54.82427.

 

For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekreteriat, salg o.l.  Vaktliste kommer senere, men hold av ettermiddagen 15/5 til TINFOSLØPET 2009.

 

Torgeir