Tinfosløpet fredag 23. mai 2008 kl. 18.00

Lagspåmelding

Påmeldingsfrist: Onsdag 21.05.08 (ingen etteranmelding)

Navn :
(Et skjema pr. lag!)

(Sett kryss) Kort løype, (10 stk) kr. 600,-:
(Sett kryss) Lang løype, (  5 stk) kr. 300,-:

Navn   1: Alder :
Navn   2: Alder :
Navn   3: Alder :
Navn   4: Alder :
Navn   5: Alder :
Navn   6: Alder :
Navn   7: Alder :
Navn   8: Alder :
Navn   9: Alder :
Navn 10: Alder :

Startkontingenten er kr. 60,- pr. deltaker.
Kort løype kr. 600,-
Lang løype kr. 300,-

Innbetaling:     Kan betales kontant på løpsdagen,
eller                NOL v/Oddvar Nygård, Bøfeltet 10, 3692 Sauland
                      Konto 2699 54 82427
                      Merk innbetalingen med navn på laget.

Spørsmål rettes til Torgeir Aas, tlf. 350 13940 mob: 48147633 e-post: taas@telnett.no