Tinfos løpet 2008

Fredag 23. mai arrangeres Tinfosløpet for tiende gang. Tinfosløpet er et gateløp med innlagt barneløype og klubbkonkurranse. Start og mål er lagt til Tinfos (Telemarksgalleriet). Løypene er 12 km om Lisleherad og en kortere (5,5 km) om Lienfoss).

Vi gjentar suksessen fra i fjor hvor vi la løpet til en fredag ettermiddag. Det ble deltakerrekord med 220 løpere.

Lagkonkurranse

Løpet har premier som trekkes ut til idrettslag som deltar i lagkonkurransen. Vi utfordrer idrettslagene i distriktet til å melde på så mange deltakere i lagkonkurransen som mulig. Komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt innen fristen onsdag 21.05. Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen.

Lagoppsett

Kort løype – Et lag bestående av 10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.
Lang løype – Et lag bestående av 5 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.

Det kan stilles ubegrenset antall lag fra hvert idrettslag.

Premiering

Tinfos AS, Telen AS og Hjartdal og Gransherad sparebank sponser kr 30.000 i gavesjekker. Følgende pengepremier trekkes ut blant lagene:

Kort løype: 4 x kr 5.000
Lang løype: 2 x kr 5.000
(Med forbehold om annen fordeling)

Pengepremiene gis som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut.

I tillegg deltar lagsløperne på lik linje med de øvrige deltakerne i kampen om distanseseieren i kort og lang løype. Vinneren i begge klassene (gutter og jenter) i kort og lang løype premieres.

Løyper

Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Tinfos (Telemarksgalleriet).

Det blir dessuten to barneløyper:

Startkontingent

Kort og lang løype: kr. 60  / etteranmelding kr 80.
Barneløypene: kr 25.

Påmelding

Påmeldingsfristen er t.o.m. onsdag 21/5. Påmelding og betaling sendes Notodden Orienteringslag (NOL) v/Oddvar Nygård, Bøfeltet 10, 3692 Sauland. Bankgirokonto 2699.54.82427

Torgeir Aas